Vedr. døgnbehandling

Ønsker du at komme i døgnbehandling, udarbejder vi en systematisk kortlægning af dine behov igennem interviews, lægeundersøgelse samt psykologtest.

Dette danner til sammen udgangspunkt for en vurdering af, om Centret vil anbefale, du kommer i døgnbehandling. Centrets vurdering sendes herefter til myndighedsafdelingen som træffer den endelige afgørelse.

Vurderingen beskæftiger sig med følgende:

  •  Du skal være i en livs- eller helbredstruende situation som relaterer sig til misbruget
  •  Du skal være forsøgt behandlet i det ambulante systeme uden resultat
  •  Du kan ikke anvende ambulant behandling
  •  Du skal være i et eskalerende misbrug
  •  Alle dine belastningspunkter skal være massive
  •  Dit misbrug skal have haft en længere varighed.