Uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede samarbejdspartnere

Fagforeninger, A-kasser og uddannelsesinstitutioner: 

Behandlingscenter Svendborg har i stigende grad fået henvendelser fra personer som har misbrug og samtidig er i arbejde eller er under uddannelse. 

En problemstilling, der i stigende grad er sat fokus på i medierne. Der kommer mere dokumentation, der peger i retning af øget og anderledes misbrug på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 

Vi tilbyder vores kompetence i form af behandlingstilbud torsdag aften mellem kl. 17.30 og 19.30. Misbrugsbehandling kan være anonym for borgere bosiddende i Svendborg Kommune og er et gratis tilbud. Medicinudleveringen kan foregå fra kl. 06.30.

Vi tilbyder konsulenttjenester til udarbejdelse af misbrugspolitik på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, denne tjeneste er baseret på timebetaling ud fra det behov, som arbejdspladsen eller uddannelsesstedet ønsker støtte til.

Se endvidere under “Ud af huset” og/eller under “Kommunale myndigheder”.