Typisk forløb

I gruppen taler vi om de problemstillinger, der knytter sig til misbruget, og hvad dette betyder for den enkelte pårørende. I gruppen taler vi også om, hvordan det er hensigtsmæssiget at være sammen med det menneske, der har et misbrug: Kan man stille krav, hvordan passer du på dine egne grænser, hvad er rimeligt, hvordan er det muligt at støtte.

Endvidere taler vi i gruppen om de enkelte stoffer, hvad de gør ved adfærd og personlighed.

Som udgangspunkt mødes vi hver 14. dag, men det kan justeres efter behov, og du bestemmer selv, hvor længe du har brug for at være i gruppen.