Sundheds-profesionelle

Praktiserende læge, hjemmeplejen etc.:

Er du ansat i Sundhedsvæsnet i lokalområdet, og har du behov for rådgivning om misbrug/behandling af mennesker med misbrug, er du velkommen til at henvende dig til Behandlingscenter Svendborg.

Henvendelse kan ske skriftligt eller telefonisk til Behandlingscentrets sygeplejersker og læge.