Ta’ Hjem gruppen

Er for dem som har været i Starten og 2′eren – og har gennemført:

  • Tilbagefaldsforebyggende kursus
  • Har udfærdiget kriseplan
  • Har trænet håndtering i forbindelse med selvadministrering af medicin (du har vist, at du kan administrere medgivelse af din medicin i weekenderne).
  • I øvrigt har gennemgået andre kurser, der vurderes at være relevante for dig. Det kunne f.eks. være hash- eller alkoholkursus.
  • At du har haft en længere periode uden sidemisbrug.

Målet med denne gruppe er, at:

  • Du er i stabil behandling med substitutionsmedicin
  • Der arbejdes målrettet for stof/medicinfrihed
  • At du får kendskab til andre problemløsningsmodeller end stof/medicinindtag
  • At der arbejdes på, at du udskrives helt af Centret eller overgår til udleveringsenheden.

I gruppen samtales der om emner/temaer, der er i overenstemmelse med målsætningerne for gruppen. Det er gruppens medlemmer, der i samarbejde med behandleren udvælger de konkrete emner. Det kan f.eks. være: Afklaring af personlige værdier, gennemgang af problemløsningsmodeller, samtaler om muligheden for at komme i arbejde, om hvad tiden skal bruges til, når du ikke længere har tilknytning til Centret, økonomi, overblik over sit netværk etc.