Sygehus/Psykiatri

Samarbejde i forbindelse med indlæggelse af klienter, der er tilknyttet Behandlingscenter Svendborg:

Da ikke alle klienter håndterer egen medicin, er det vores ønske, at det pågældende sygehus tager kontakt til Behandlingscentret, således at vi sikrer en korrekt medicinering, herunder at ordinationen af substitutionsmedicin bliver uddelegeret til det pågældende sygehus, i den periode hvor klienten er indlagt.

Ligeledes ønsker vi at blive kontaktet i forbindelse med udskrivning fra sygehus. Dette for at sikre, at Behandlingscentret er orienteret om evt. ændringer af medicin samt at vi er bekendte med, hvornår der sidst er udleveret substitutionsmedicin.

I forhold til evt. smertebehandling under indlæggelse kan vi tilbyde rådgivning fra Centrets læge.

Medicinlister sendes til Behandlingscenter Svendborg på fax nr. 62 21 16 82.