Sundhedsfaglig

Hvad kan der klages over 

Du kan klage over den type af opgaver, som det sundhedsfaglige personale udøver, herunder undersøgelser, udredning, diagnosticering og behandling.

Det kunne f.eks. omhandle:

  • Manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling
  • Afslag på behandling med bestemte lægemidler, ændringer af dosisstørrelse, omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger
  • klager over udleveringshyppighed, klager over mulighed for og omfanget af Ta’ Hjem-ordninger m.v.

Klagen kan også omfatte spørgsmål om information og samtykke, herunder:

  • Udfærdigelse af lægeerklæringer
  • Journalføring
  • Aktindsigt
  • Overtrædelse af reglerne for tavshedspligt.

Din klage kan enten udløse en kritik af det pågældende behandlingssted eller udløse en kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner. Det afhænger af dit valg.

Hvornår kan der klages

Klagen skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen fandt sted.

Hvad skal der stå i klagen

Find klageskema og instruks til udfyldelses af klageskema ved at klikke på nedenstående link:

http://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/Patientklager/Klage%20over%20sundhedsfaglig%20behandling.aspx

Hvem skal klagen sendes til

Når skemaet er udfyldt, sendes dette til Patientombuddet eller Det Regionalepatient Kontor.

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg