Studerende

Der er mulighed for praktik for socialrådgiverstuderende, sygeplejerskestuderende og pædagogstuderende.

Den studerende vil have mulighed for at deltage i de daglige funktioner her i huset og hos samarbejdspartnere.

Der vil være fokus på tavshedspligt i forhold til klientgruppen.

Brev fra praktikant Juni 2015