Social træning

Vi arbejder hele tiden på at tilbyde dig en gruppe, hvor der er rart og hyggeligt at være. Det vil sige, at vi i grupperne har fokus på den måde, vi taler med hinanden på, på de emner der tales om, men også på at det rum der omgiver os er rart at være i.

Social træning handler ikke om at afgøre, hvad der er rigtige eller forkerte samværsformer, men om hvorvidt samværsformen opleves som respektabel og værdig for det enkelte menneske.

Formålet med træningen er at styrke dig i at indgå i andre fællesskaber uden for Centret. Det kunne f.eks. handle om samarbejdet med din praktiserende læge, sagsbehandler, bankrådgivere eller foreningsliv.

I de enkelte grupper bestræber vi os på, at træningen også sker igennem oplevelser. Det kunne f.eks. være i forbindelse med et fælles ønske om madlavning, ture ud af huset eller på et togt i Centrets båd.