Kommunale myndigheder

Jobcenter, Familieafdeling, Socialafdeling etc:

På Behandlingscenter Svendborg har vi fokus på den helhedsorienterede indsats, da dette afspejles positivt i den konkrete behandling.

Vi deltager  i trepartssamtaler eller samarbejder på anden måde med borgeren/klienten og myndighedssagsbehandleren om, hvordan vi kan understøtte forskellige typer af afklaringsforløb.

Dette kunne f.eks. være afklaring af særlige behov, afklaring af beskæftigelsespotentiale, behov for støtte i forbindelse med forældreskab etc.  

Se også ”Tilbud ud af huset”.