Psykologiske undersøgelse

En psykologisk undersøgelse består af en blanding af samtale og tests. Begge dele tager udgangspunkt i det enkelte menneske og hvilke udfordringer og ressourcer, der skal beskrives. Testene gennemføres ved, at du selv besvarer spørgeskemaerne.

Den psykologiske undersøgelse afsluttes med en beskrivelse af resultaterne samt behandlingsforslag, der drøftes med dig, og derefter tilrettelægges dit behandlingsforløb.