Konsultationer hos Centrets psykolog

Den psykologiske behandling tilbydes, når det vurderes, at det er psykologiske problemer, der ligger til grund for dit misbrug – og at du samtidigt er stabiliseret i din behandling i et omfang, hvor du vil få udbytte af samtalerne.

Behandlingen tager udgangspunkt i dine egne oplevelser af og forklaringer på misbruget samt historien, opvæksten, miljøet, relationer og udvikling.

Gennem denne undersøgelse finder vi sammen frem til, hvordan du strukturerer dine tanker og handlinger lige nu og skaber muligheder for et valg.

Har du oplevelser/fornemmelser, der tyder på traumer eller andre psykologiske problemer, er der mulighed for, at du kan komme i gang med et længerevarende terapeutisk forløb.