Psykolog

På Behandlingscenter Svendborg er der mulighed for, at du kan blive psykologisk undersøgt og udredt.

En psykologisk undersøgelse kan være med til at belyse, hvilke særlige udfordringer du står overfor, give indblik i hvordan din hjerne og personlighed fungerer og åbne op for, at du i højere grad kan bidrage aktivt til din behandling.

Dette er givende for:

  • Planlægning af videre behandling, valg af behandlingsformer og realistiske behandlingsmål
  • Udarbejdelse af realistiske handleplaner
  • Undersøgelse af om der er behov for yderligere undersøgelser.