Personlighedstests

De bruges til at belyse personlighedstræk, personligheds forstyrrelser og forskellige typer af psykiske lidelser.