Oktobergruppen

For dem der er i medicinsk behandling for opiatmisbrug, og som samtidigt har et sidemisbrug, som du af forskellige grunde ikke har de nødvendige ressourcer til eller ønske om at ændre på lige nu.

Gruppen er også tiltænkt dig, der blot ønsker en pause i et længere behandlingsforløb, før du igen føler dig klar til at opstille konkrete målsætninger.

Formålet med gruppen er at tilføre det enkelte menneske:

  •  Øget livskvalitet
  •  Mindske skader
  •  Give håb om forandring
  •  Få lyst til at indgå i behandling.

Vi arbejder hele tiden på at tilbyde dig en gruppe, hvor der er rart og hyggeligt at være. Et sted der er præget af gensidig respekt, hvor der er rum for fælles oplevelser i gennem aktiviteter, f.eks. madlavning og udflugter. Du vil blive tilbudt rådgivning, der vedrører din psykiske og fysiske tilstand, og du kan få tilbudt støtte til at kontakte læge, tandlæge, sygehus eller kommunen.

Folder Oktober