MI

Motivational Interviewing, på dansk kaldet den motiverende samtale, er en samtaleteknik, der har til formål at støtte det enkelte menneske i at træffe konkrete valg i forhold til at påbegynde mere omfattende livsstilsændringer – f.eks. reduktion eller ophør af misbrug.

Der er mange svære følelser forbundet med at træffe disse store valg, da det enkelte menneske på en gang oplever fordele, men også ulemper i forbindelse med indtagelse af stoffer. Igennem samtaleteknikkerne i MI støttes du i at få udforsket og klarlagt dette modsætningsfyldte forhold (ambivalens), og i forlængelse heraf forpligtiget dig selv til at arbejde hen imod konkrete- og varige forandringer.

MI Sokrates