Udleveringsenheden

Er for dem som:

  • Har haft mere end 1,5 års rene prøver og har været i “Ta’ Hjem”-gruppen
  • Har styr på alkoholforbruget
  • Udøver ikke kriminalitet
  • Har en stabil boligsituation
  • Har vist stor stabilitet i behandlingen
  • Mestre redskaber, der gør ham/hende i stand til at håndtere stoftrang og stoppe evt. tilbagefald hurtigt
  • Har et netværk, eller et der er under opbygning
  • Selv er i stand til at kontakte offentlige myndigheder
  • Kan løse dagligdagsproblemstillinger på eget initiativ.

Du udskrives af behandlingen og kommer herefter en gang ugentligt og afhenter medicin til alle ugens dage.

Udlevering Folder