Links

Behandlingscentre på Fyn

Behandlingscenter Odense: http://www.behandlingscenterodense.dk/

Behandlingcenter for voksne Nyborg: http://www.krak.dk/firma/behandlingscenter-nyborg:1775552/5800-nyborg

Behandlingscenter i Assens: http://www.assens.dk/Social-Psykiatri-og-Misbrug/Misbrug.aspx#86644

Behandlingcenter i Middelfart: http://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/~/media/Files/Publikationer/Sundhed/Rusmiddelcenter%20stofmisbrug.ashx

Behandling for unge under 25 år – Svendborg kommune: http://www.svendborg.dk/borgerservice/voksen/misbrug+i+familien/stofmisbrug/behandlingscenter+-+ungeafdelingen+-+ej

Forsorg

Forgsorgscenter Sydfyn: http://www.forsorgscentersydfyn.dk/

Socialpsykiatrien Svendborg: http://www.svendborgsocialpsykiatri.dk/forside

Frivilligt socialt arbejde

1. Center for frivilligt socialt arbejde: http://www.frivillighed.dk/Webnodes/R%E5dgivning/292

Kognitiv metode

1. Kognitive skemaer:

http://hans.gyldendal-uddannelse.dk/Books/Psykologi/Terapeutiske_metoder/~/media/C581481C55154A7A8C83C203F922CF56.ashx

http://hans.gyldendal-uddannelse.dk/Books/Psykologi/Terapeutiske_metoder/~/media/F01376968C5C4D3DB040FB56F297701B.ashx

2. Kognitiv Center Fyn: http://www.kognitivcenterfyn.dk/

Viden om Misbrug

1. Center For Rusmiddelforskning: http://psy.au.dk/crf/

2. Stof: http://www.stofbladet.dk/

3. EURAD: http://www.eurad.net/

4. EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/

5. KABS: http://www.kabs.dk/

6. Misbrugsnet: http://www.misbrugsnet.dk/forside/forside.html

7. NIDA: http://www.drugabuse.gov/