Læge

Såfremt det vurderes relevant for behandlingsindsatsen samlet set, tilbydes der behandling med medicin. Medicinen ordineres og udleveres i henhold til ”Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling”.

Det betyder, at mennesker med misbrug af heroin eller morfinbaseret medicin, behandles med buprenorphin (suboxone) eller metadon. Medicinen ordineres en gang i døgnet i en dosis, der eliminerer fysiske abstinenssymptomer, uden at dette går ud over evnen til tænkning, da det er afgørende for den sociale del af behandlingen.

Behandlingen med buprenorphin/metadon er gratis.

Ud over de ovennævnte præparater tilbydes der generelt set ingen former for medicin der har potentiale for at blive misbrugt.

Hvis lægen vurderer, at det er af afgørende betydning for behandlingen, kan der ordineres forskellige typer af psykofarmica, antabus og præparater, der kan virke trangdæmpende for visse typer af stoffer og alkohol. Der er selvbetaling på disse typer af medicin, bortset fra antabus som er gratis.

Se nedenstående link, kapitel 8:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120519