Kvalitetsudvikling

Din behandling revideres løbende med faste intervaller i forhold til mål og status.

Behandlingsplan og handleplan vil altid blive udarbejdet i samarbejde med dig.

Vi kvalitetsudvikler ved hjælp af en en spørgeguide ASI (Addiction Severity Index), som hjælper os til at kortlægge de forskellige problemstillinger, der eksisterer i forhold til dit forbrug af stoffer. ASI’en indgår samtidigt som forskningsmateriale i forhold til landssækkende undersøgelse af misbrugsområdet.

I forlængelse af ASI’en vil du sammen med din behandler modtage en invitation til Centrets psykolog, hvor du har mulighed for at drøfte din behandling – Hvad virker? Hvad kan blive bedre?

Formålet med kvalitetsudviklingen er at sikre, at behandlingen i størst mulig udstrækning stemmer overens med dine ønsker og behov, herunder:

  • At din udvikling synliggøres
  • At dine opnåede mål ses og synliggøres
  • At behandlingen fokusere på det centrale og væsentlige.