Konsultationer hos Centrets læge

Har du brug for det, kan du tilbydes samtale og undersøgelse hos lægen. Første samtale hos lægen finder ofte sted før indskrivelsen i Behandlingscentret, så vi kan afklare, hvilken hjælp du har brug for.

Såfremt det vurderes, at du har behov for medicin, kan denne først udleveres, når du har taget stilling til dit behandlingstilbud og altså ikke ved første samtale. Det er også kun muligt at få medicin i gennem Centret, hvis du giver samtykke til, at Centret må samarbejde med din praktiserende læge.

Hos lægen tilbydes helbredsgennemgang fysisk såvel som psykisk, og der tilbydes behandling i det omfang, det har betydning for stofbehandlingen. Du skal forsat bruge egen læge i forhold til almene sygdomme.

Det skal nævnes, at Centrets læger også henviser til f.eks blodprøvetagning, såfremt dette er relevant.