Kognitive tests

Bruges til at afdække din evne til problemløsning, hukommelse og koncentrationsevne. De beskriver hvor du ligger intelligensmæssigt, så krav og forventninger med hensyn til uddannelse og arbejde kan afpasses efter dette.

De fortæller også om dine ressourcer. For nogle kan det f.eks. vise sig, at de er gode til at forstå ting visuelt, at de arbejder godt ud fra billedlige brugsanvisninger og billedligt undervisningsmateriale.

Videre kan testene indikere, hvorvidt du har udfordringer i forhold til impulshæmning, fleksibilitet, følelsesmæssig kontrol, arbejdshukommelse, planlægning og organisering.