Klageregler

Du har mulighed for at klage, såfremt du er:

  •  Uenig i en afgørelse der træffes i forbindelse med behandlingen
  •  Såfremt du oplever situationer eller hændelsesforløb, som du vurderer er uhensigtsmæssigt for dit behandlingsforløb.

Du har mulighed for selv at klage eller ved fuldmagt at lade dig repræsentere af en anden person, forening eller advokat. Du kan også vælge at få hjælp af Behandlingscentret, som skal:

  • Vejlede dig
  • Formulere klagen på skrift, hvis du ønsker hjælp til dette
  • Modtager klagen og fremsende denne til rette vedkommende/instans.

Der kan klages over den sundhedsfaglige – såvel som den socialefaglige del af behandlingen. Det skal bemærkes, at der er forskel på de to måder at klage på.

Såfremt du har behov for at klage, kontakt da personalet på Behandlingscentret eller se nedenstående.

For flere oplysninger vedrørende klager over den sundhedsfaglige behandling, se nedenstående link: http://behandlingscentersvendborg.dk/?page_id=1024

For flere oplysninger vedrørende klager over den socialfaglige behandling, se nedenstående link: http://behandlingscentersvendborg.dk/?page_id=1039