I forbindelse med afsoning

Kriminalforsorgen:

I forbindelse med afsoning af behandlingsdomme skal klienterne henvises til Behandlingscenter Svendborg senest en måned før opstart. Henvendelsen skal ske til en af følgende 3 kontaktpersoner på Behandlingscentret: Erandi Christensen, Lene Husman eller Vibeke Olesen.  

Fængsel/Arresthuset:

Vi ønsker at sikre vores klinter den rette medicinske behandling, og det er derfor særdeles vigtigt, at Behandlingscentret kontaktes i forbindelse med anholdelse eller løsladelse af mennesker, der er tilknyttet Behandlingscenter Svendborg.

Det er vores oplevelse, at et godt samarbejde vedrørende medicin giver vores klienter større mulighed for at opretholde kontinuitet i deres behandling efter afsoning.

Ved planlagte afsoningsforløb tager Behandlingscentret kontakt til relevante samarbejdespartner inden for fængselsvæsenet.