Heroin

Behandlingen tager udgangspunkt i en social og lægefaglig udredning af det enkelte menneske. Dette sker via undersøgelser og interview. Substitutionsmedicin tilbydes, hvis det lægefagligt vurderes nødvendigt. Her anvendes præpaterne metadon og suboxone.

Alle der er i behandling tilknyttes en bestemt gruppe samt en konkret behandler, der følger dig i dit behandlingsforløb. Med behandleren afholdes samtaler efter behov, hvor der arbejdes med personlig udvikling.

Se også beskrivelserne af de 5 grupper.