FIT

 

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT er en metode, der systematisk og kontinuerligt evaluerer de terapeutiske samtaler mellem klient og behandler.

Metoden undersøger, om klienten oplever samtalerne som meningsfulde, herunder sikre,  at klienten får talt om de ting, som de finder vigtige, og at dette foregår på en måde og i en samtaleform, som det enkelte menneske finder relevant for netop deres behandling.

Ved at behandler og klient tager udgangspunkt i klientens ressourcer, behov og idé om forandring sigter FIT målrettet mod at øge engagementer i behandlingen. FIT er i den forstand en klientstyret tilgang, der udelukkende tager udgangspunkt i klientens vurderinger af deres egen situation og udvikling i behandlingen, som klienten selv løbende registrerer.

FIT kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang der i øvrigt benyttes. Endelig giver metoden Behandlingscentret mulighed for at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering- og kvalitetssikring af behandlingen.

IMG_0324FIT 2FIT 1