Eksponering

Der findes en række forskellige metoder i forhold til tilbagefaldsforebyggelse. Ofte tager metoderne udgangspunkt i at undgå konkrete situationer, der fremprovokerer trangen. Det er dog ikke altid muligt at forudse eller undgå trangsprovokerende situationer – hverken på eller uden for Behandlingscentret. 

Derfor tilbyder Centret en supplerende metode, hvor formålet er at udvikle det enkelte menneskes kompetencer i forhold til at kunne registrere, kontrollere – og i forlængelse heraf forlade oplevelserne af stoftrang igen til fordel for forskellige typer af positive ressourcetilstande.  

Metoden anvender i stort omfang åndedræts- og visualiseringsteknikker, hvor der helt konkret trænes i at gå frem og tilbage mellem trangsoplevelserne og forskellige positive trangsdæmpende ressourcer.

Træningen foregår i trygge rammer og under kyndig vejledning.