CCA-dagbehandling

For dig der ønsker eller har behov for et intensivt forløb, kan vi tilbyde CCA-dagbehandling tre gange om ugen på dagene mandag, onsdag og torsdag.

Mange mennesker, der er vælger at gå i behandling, lider af socialangst. De har behov for en tryg ramme, hvor de kan øve sig i at være sammen med andre mennesker. CCA-dagbehandling er derfor et gruppebehandlingstilbud, hvor vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at du kan føle dig tryg og velkommen.
Behandlingen er orienteret imod at forberede dig på at træffe den endelige beslutning for et stofophør. I den forbindelse vil der være fokus på stoffernes skadelige virkninger, analyser af fordele og ulemper, motivation og planlægning af det konkrete stofophør.

Når du har taget din beslutning og er stoppet med at tage stoffer, er det vigtigt at være opmærksom på dine abstinenssymptomer, herunder at træne din håndtering af trang, at vedlige holde din motivation og træne forskellige tilbagefaldsforebyggende teknikker. Endvidere kan vi tilbyde aktivitet i vores værksted og musiklokale samt ugentlige sejlture i sommerhalvåret.

Endelig vil der være fokus på, hvad du skal bruge sin stoffrihed til, herunder afklare mulighederne for, hvordan du kan få opfyldt dine ønsker for dit liv fremadrettet.
For at understøtte din stoffrihed tilbydes du løbende en række forskellige kurser og tilbud, der kan hjælpe dig til at håndtere de ting, som du har svært ved i dit liv, herunder:

• Løbende sundhedsfaglig vejledning
• Sig nej-kursus
• Netværkskursus
• Selvværdskursus
• Kursus i at håndtere sin vrede
• Mindfulness
• Eksponering