Café Møllen

Café Møllen er et clean værested, hvor brugerne kan møde andre mennesker og deltage i forskellige aktiviteter og skabe sig et socialt netværk.

Café Møllens mål er: ”at være et socialt mødested, der minder så meget som muligt om den verden som en ikke-misbruger færdes i”.

Caféen er tænkt som et skridt på vejen i et liv uden stoffer og alkohol, og en mulighed for at opbygge et netværk uden misbrug.

Der er fokus på, at caféen er et rart sted at komme, at der er en god og respektabel omgangsform, hvor vi er opmærksomme – og drager omsorg for hinanden.

Et sted hvor der altid er nogen, der har tid til en snak, rådgive og støtte dig i dit liv som clean eller pårørende.

Læse mere om Café Møllen på nedenstående link.

Café Møllen

Tilsynsrapport Møllen 2015