Brugerrådet

Brugerrådets opgave er at indgå i dialog med personale og ledelse om, hvordan Behandlingscenteret kan blive bedst muligt.

Rådet skal:

 • Støtte ledelsen og personalet med idéer, forslag, omkring tiltag, arktiviter, indretning m.m.
 • Være med til at gribe ind, før mindre problemer udvikler sig til store alvorlige
 • Bidrage med ris/ros ud fra de oplevelser, man får kendskab til
 • Hjælpe når noget skal evalueres og vurderes
 • Være tænketank for personalet
 • Medinddrages ved ansættelse af personale.

Rådet er ikke/beskæftiger sig ikke med:

 •  Et klageorgan
 •  Personsager
 •  Ressourcefordeling
 •  Økonomidisponering
 •  Er ikke en erstatning for brugermøder i grupperne.