Benzodiazepin

Behandlingscentret støtter op om ned/udtapning af illegalt misbrug med benzodiazepiner. Som udgangspunkt kortlægges dit forbrug nøje i samarbejde mellem dig, behandler og læge.

Nedtrapnings forløbet er langvarigt, og i denne proces vil der være samtaler med tilknyttet behandler. Samtaler omhandlende forståelse af misbruget, abstinenssymptomer, kursus i tilbagefaldsforebyggelse og i stoffets skadevirkninger når det misbruges.

Info om benzo