Velkommen


Ambulant behandling

Behandlingscenter Svendborg er en del af Centret for Rusmiddel og Forsorg under Svendborg Kommune.

På Behandlingscenter Svendborg tilbydes ambulant behandling. Det vil sige, at du møder ind til behandling i dagtimerne i Centrets åbningstider.

Anonym behandling

Er du bosiddende i Svendborg Kommune, er det muligt at være i anonym behandling.

Typer af misbrug/målgruppe

Målgruppen er mennesker over 25 år som har et misbrug af et eller flere stoffer og/eller medicinske præparater, f.eks.:

  • Af heroin
  • Af andre stoffer fra morfingruppen
  • Af centralstimulerende stoffer (kokain/amfetamin)
  • Hash
  • Af andre afhængighedsskabende substanser.

Gratis behandling

Behandlingen på Centret er gratis for alle.

Hvordan kommer jeg i gang med behandling

  • Du kan selv henvende dig til Centret
  • Igennem egen læge, speciallæge og hospitalsafdelinger
  • Igennem kriminalforsorgen
  • Eller via din kommunale sagsbehandler.

DER ER INGEN VENTETID PÅ BEHANDLINGEN, SOM IVÆRKSÆTTES SÅ HURTIGT SOM MULIGT JÆVNFØR BEHANDLINGSGARANTIEN.

http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/Lovgivning

(Folder) Har du et misbrug ?